Sprengenwandeling

Ton van Zeijts Sprengenwandeling

Sprengen sieren van oudsher verschillende landgoederen op de flanken van de Heuvelrug. Het zijn grotendeels gegraven waterlopen, met bovenaan de ‘sprengkoppen’. Het water stroomde van de hoger gelegen heidevelden ten noorden van de Arnhemse Bovenweg naar de Kromme Rijn. De landgoedeigenaren gebruikten dit water voor hun vijvers en grachten en als drinkwater. In de loop van de vorige eeuw trad echter verval en versnippering van de sprengen op.

Het was de Driebergenaar Ton van Zeijts die eind jaren ’90 de eerste aanzet gaf voor hernieuwde aandacht voor de sprengen. Mede door zijn toedoen is daarna onderzoek verricht en veel achterstallig onderhoud uitgevoerd. Daarom is zijn naam verbonden aan deze sprengenwandeling. Op deze wandeling kunt u genieten van de twee sprengenstelsels van het landgoed Sparrendaal. Zij stammen uit de tijd van P.J. Van Oosthuyse en zijn nog grotendeels in tact. In 1805 kocht hij de buitenplaats “Sper en Dal”.

De sprengenstelsels werden met water gevoed door verschillende sprengkoppen: “de Grote- en Kleine kom” en “de Koekepan” met “de Acaciavijver” (11, 14, 22 en 24). Het water van de Sparrendaalse sprengen liep vroeger onder de Driebergse brug (43) door naar de Schippersvaart, zodat platte schepen tot aan Sparrendaal konden komen.

tonvanzeijtssprengenwandeling200516 (1).pdf