Bomenroute

De Voetstap heeft, na een verzoek van wijkbewoner Gerard Dufourny, het initiatief genomen om met enkele wijkbewoners, zorginstellingen en de wijkschool De Kring een recreatieve en informatieve Bomenroute te ontwikkelen in Driebergen-Zuid. Het doel van de bomenroute met enige natuur- en cultuurhistorische waarde is tweeledig:

  • het vergroten van kennis en betrokkenheid van en door bewoners van de wijk

  • het stimuleren van rondwandelingen in de directe omgeving van bewoners.

Voor het uitgeven van een folder, het beheer en de onderhouden van contacten binnen de wijk heeft De Voetstap een subsidie gekregen van Het Klein Woonfonds.

De route loopt vanaf de start bij Beukenhorst via de van Bijnenlaan, Dennenhorst, Ninaber van Eijbenlaan, Rosariumlaan, Engweg, Eikenlaan, Bernhardlaan, Beatrixlaan, Akkerweg, Margrietlaan, Teselinglaan weer terug naar Beukenhorst. De route moet onderhouden en nagelopen worden. Daarvoor hebben zich vrijwilligers gemeld.

De folder van de Bomeroute is verkrijgbaar bij de VVV op de Traaij en bij de receptie van Parkflat Beukenhorst. Onderaan deze pagina is ook een pdf-versie in a4-formaat (1,35 Mb)te downloaden, maar deze is van een mindere kwaliteit dan het gedrukte exemplaar.

Langs de route zijn 15 informatiebordjes geplaatst. Deze bordjes zijn op maat gemaakt door een cliënt van Bartimeus: op elk bordje figureert een boomblad dat deels uitgezaagd is. De bordjes zijn veelal in of bij voortuinen van bewoners van de wijk in de grond verankerd. Een voorbeeld-bord staat op het voorterrein van Parkflat Beukenhorst, aan de Akkerweg.

Leerlingen van wijkschool de Kring zijn ambassadeur van de bomenroute geworden. Ze helpen met het onderhoud van de bordjes en hielpen mee met het verspreiden van de folders langs de route. Maar de bomenroute krijgt ook een plaats in het onderwijs. Leerlingen deden mee aan een project en deden hiervan verslag.


Bomenroute.pdf