Projecten

Wandelaars zijn snel tevreden. Ze hebben geen ingewikkelde infrastructuur nodig. Er hoeft geen riolering aangelegd te worden, of straatverlichting. Straatverharding wordt niet op prijs gesteld. Vaak is het genoeg om een strook langs de rand van een weiland af te palen. In de buurt van Driebergen, tussen Sterkenburg en Beverweerd zijn goede voorbeelden te vinden. Maar met dit soort paden is er nog geen goede wandelverbinding ontstaan. Paden moeten op elkaar aansluiten. En er moeten paden komen die als een soort aanlooproute fungeren. Hieronder staat een aantal voorbeelden van paden die, wat De Voetstap betreft, aangelegd, hersteld of in ere gehouden moeten worden.

De Veensteeg

De Veensteeg is van oorsprong een zijkade of zuwe van de ontginning Aderwinkel. De ontwikkeling van deze ontginning gaat terug tot vlak na de afdamming van de Kromme Rijn in 1122 en nog voor de aanleg van de Langbroekerwetering. Deze werd namelijk dwars door Aderwinkel aangelegd. De Veensteeg strekt zich uit van de Gooyerdijk tot de Jachtrustlaan ten zuiden van kasteel Beverweerd. Eeuwenlang was de steeg de snelste verbinding tussen Driebergen en Werkhoven. Tot in deze eeuw vormde de steeg een belangrijke verbinding. Als zodanig was deze ook opgenomen in een UMO fietsroute. Deze situatie veranderde toen een nieuwe eigenaar in 1926 een deel van het pad omploegde. Dit gebeurde overigens in strijd met het recht van overpad dat andere eigenaren hadden.

Lopen over de Landgoederen

In Driebergen, en tussen Driebergen en Doorn liggen fraaie landgoederen. Een aantal is toegankelijk voor de wandelaar, een aantal is dat niet. En veel landgoederen zijn voorzien van solide hekken. Een avontuurlijke wandeling van het station naar restaurant de Wensput en het Gimborn Arboretum zit er niet in. De Voetstap wil zich sterk maken voor een alternatief voor het voetpad langs de N225: een wandelroute door de Landgoederen!