Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website grote zorgvuldigheid is betracht, kan De Voetstap geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede)gebaseerd zijn op de op deze website vervatte informatie.